Ziarul Sportul – 1880

Revista Sportul

Primul ziar de sport

Apariția primei publicații de sport din România avea loc la 1 februarie  1880, în Bucuresti. Era de fapt o revistă bilunară, numită „Sportul”, România fiind la acea vreme printre primele țări din lume cu un ziar dedicat sportului. Spre exemplu, La Gazzetta dello Sport din Italia a apărut în 1896.

Revista a fost editată de Constantin Blaremberg (proprietar) și de Al. G. Găleșescu (secretar), fiind tipărit la Tipografia Ștefan Mihăilescu.

Constantin Blaremberg -http://galeriaportretelor.ro/ Fototeca MNIR

Cei doi erau mari pasionați de cursele de cai de la Băneasa. Sigla revistei era reprezentată de un cal pe hipodrom, fiind ținut de căpăstru de un jocheu. Sporturile principale erau hipismul, boxul, oina și ciclismul, fotbalul fiind încă un sport nepopular. Din păcate, această revistă nu cunoaște decât câteva ediții.

Blaramberg - Sportul
Sursa: SPORT AS A FORM OF ENTERTAINMENT preluat din Emil Ghibu, Sportul românesc de-a lungul anilor

”Sportul. A intitula acest ziar Sportul și a nu arăta ce se înțelege prin cuvântul Sport, de origine englesă și prin urmare străin cuvintelor noastre, am comite cea mai mare eroare, exilându-l în deșert în loc de a-l încetățeni…Vorba generică Sport are o mulțime de accepțiuni; prin ea se întelege cursele de cai, esercițiile corpului, manegiul, creșterea și dresarea cailor, canotagiu, vânătoarea, billeardul, patinagiul, gymnastica etc. Din toate acestea se vede câmpul întins ce coprinde și varietatea și diversitatea materialelor ce îmbrățișează.  Fără a neglija multiplele accepțiuni alle cuvântului, ziarul acesta se prezintă lectorilor având principala preocupare și tratând de preferință cestiunile hyppice…”

Sursa: https://www.botosaninews.ro/

Acest titlu mai apare apoi între 1 ianuarie și 1 martie 1901, ca revistă lunară de vânătoare, călărie și bicicletă – director Mihail D. Scraba.

Apoi se editează mult mai bine susținut, din 24 septembrie 1906, în fiecare zi de curse și în ziua de 15 a fiecărei luni – proprietar Pascal Toncescu. La 7 iunie 1913 fuzionează cu ”Hippodromul Român” și apare cu titlul ”Sportul și Hippodromul Român”.

http://arhiva.rador.ro/
http://arhiva.rador.ro/

Un ale moment de seamă pentru presa sportivă românească a fost apariția în 1924 a publicației de specialitate, ”Gazeta Sporturilor”, cu o tradiție de aproape 100 de ani.

Surse:

  • http://arhiva.rador.ro/
  • Publicaţiile periodice româneşti : (ziare, gazete, reviste). Volumul 2 : Catalog alfabetic 1907-1918 : Supliment 1790-1906
  • Publicaţiile periodice româneşti : (ziare, gazete, reviste). Volumul 1 : Catalog alfabetic 1820-1906
  • https://www.botosaninews.ro/
  • Iulian BOLDEA, Cornel Sigmirean (Editors), DEBATING GLOBALIZATION. Identity, Nation and Dialogue – SPORT AS A FORM OF ENTERTAINMENT
  • Sportul românesc de-a lungul anilor. O istorie a sportului din România/ Emil Ghibu, Ion Todan – 1971
  • www.galeriaportretelor.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *