Hergheliile de stat și caii de rasă ai României

România deține în patrimoniul său 12 herghelii și 4 depozite de armăsari. Acestea sunt administrate din anul 2002 de Regia Natională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor de Rasă.

Cea mai veche herghelie înființată pe teritoriul României este Herghelia Rădăuți, înființată la 1 mai 1792 de statul austriac, cu scopul de a asigura cai mai buni pentru cavaleria militară. În 1792, statul austriac înfiinţează herghelia Rădăuţi sub numele de ”Landesgestuetts – und remontierungs departament in der Bucowina zu Rădăuţi”, cu scopul de a-şi asigura un efectiv mai mare de călărie şi de calitate mai bună.

Radauti
Dumitru CURCĂ -Personalităţi marcante ale medicinii veterinare din Bucovina , membri ai Academiei Române

Hergheliile au rolul strategic de a menține și a dezvolta genetic cele 13 rase de cai omologate în România: Semigreu Românesc, Lipițan, Pursânge Englez, Gidran, Trăpașul Românesc, Ardenez, Nonius, Calul de Sport Românesc, Huțulul, Calul de Bucovina, Pursânge Arab, Shagya Arab și Furioso North-Star.

Depozitele de armăsari (Arad, Dumbrava, Râmnicelu, Târgu-Mureș) au obiectivul specific de a multiplica și transfera un fond genetic valoros către populațiile de cai din patrimoniul național, dar există și armăsari destinați montei publice. 

  Semigreu
Românesc
Lipițan Pursânge
Englez
Gidran Trăpaș Ardenez Nonius Cal de Sport
Românesc
Huțul Cal de
Bucovina
Pursânge
Arab
Shagya
Arab
Furioso
North-Star
Herghelia Beclean (Bistrita-Nasaud) x x
Herghelia Cislau (Buzau) x x
Herghelia Dor Mărunt (Calarasi) x
Herghelia Izvin (Recas – Timis) x x
Herghelia Jegălia (Calarasi) x x
Herghelia Lucina (Suceava) x x
Herghelia Mangalia (Constanta) x
Herghelia Radauti (Suceava) x
Herghelia Rusetu (Buzau) x x
Herghelia Sambata de Jos x
Herghelia Slatina (Olt) mai multe rase, fara activitate de reproductie momentan
Herghelia Tulucesti (Galati) din februarie 2019 s-a înființat la Tulucești al doilea nucleu de reproducție al cabalinelor din rasa Cal de Sport Românesc.

Din Legea Calului nr. 389 din 16 decembrie 2005 extragem urmatoarele definiții utile:

a) cabaline de rasă – cai cu origine cunoscută şi recunoscută oficial, înscrişi în registrele genealogice;

b) cabaline cu origine necunoscută – cai ai căror ascendenţi sunt parţial sau în totalitate necunoscuţi;

c) herghelie – unitate specializată în creşterea, calificarea, reproducţia şi valorificarea cabalinelor;

d) carnet de identitate – documentul în care sunt înscrise date privind apartenenţa de rasă, semnalmentele, proprietarul şi starea de sănătate;

e) armăsar autorizat – mascul stabilit de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor ca apt pentru reproducţie;

f) staţiune de montă/punct de montă – locaţie special amenajată pentru cazarea armăsarilor şi desfăşurarea activităţii de reproducţie în sezonul de montă;

g) depozit de armăsari – unitate de elită specializată pentru întreţinerea armăsarilor de montă publică în extrasezon;

h) Cartea Crescătoriei Naţionale – documentul oficial în care se înregistrează datele privind originea, produşii şi performanţele cabalinelor de rasă în vederea publicării;

i) Herghelia Naţională – totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului şi cabalinele din sectorul privat subvenţionate de stat prin alocaţie zilnică de întreţinere;

j) armăsar pepinier – mascul de rasă, evaluat de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor ca purtător de progres genetic, autorizat pentru reproducţie şi la efectivul de iepe din categoria Herghelia Naţională;

k) dangale – însemne folosite la individualizarea cailor;

l) bonitare – activitatea de apreciere a calităţilor fenotipice şi genetice ale unui individ;

m) armăsar de montă publică – mascul de rasă utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone;

Numarul cailor de rasă administrat în hergheliile de stat este estimat la 3000 de capete, păstrându-se aici un nucleu destul de valoros și nealterat. Este însă nevoie de fonduri mult mai mari pentru a exploata și promova la maximum acest patrimoniu important al țării.

Surse:

http://www.hergheliidestat.ro/

http://www.anarz.eu/

Dumitru CURCĂ -Personalităţi marcante ale medicinii veterinare din Bucovina , membri ai Academiei Române

 

 

 

One Reply to “Hergheliile de stat și caii de rasă ai României”

Comments are closed.